Проект закону України

«Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)»

Закон про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом) визначає правові та організаційні засади визнання окремих адміністративно-територіальних одиниць України територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом), а також особливості функціонування центральних і місцевих органів влади й органів місцевого самоврядування на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (територіях зі спеціальним екологічним статусом).

Стаття 1. Поняття територій з ускладненою екологічною ситуацією (територій зі спеціальним екологічним статусом).
Території з ускладненою екологічною ситуацією (теріторії зі спеціальним екологічним статусом) – Запорізька область, місто Запоріжжя, а також інші області України, Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь, райони областей, міста обласного значення, у межах їх адміністративних кордонів, яким надано правовий статус територій з ускладненою екологічною ситуацією (територій зі спеціальним екологічним статусом) в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 2. Законодавство про території зі спеціальним екологічним статусом.
Законодавство про території зі спеціальним екологічним статусом базується на Конституції України і складається з закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», цього Закону та інших законів, а також прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Стаття 3. Основні завдання цього Закону і сфера його дії.
Основними завданнями цього Закону є:
правове регулювання відносин, що виникають під час надання адміністративно-територіальній одиниці, вказаній в ст. 1 цього Закону, спеціального екологічного статусу, а також особливості функціонування органів центральної і місцевої державної влади, а також органів місцевого самоврядування в адміністративно-територіальних одиницях, які визнані територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом);
визначення порядку визнання територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) адміністративно-територіальних одиниць, його організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, у тому числі відповідного режиму використання, охорони та відтворення природних ресурсів.

Стаття 4. Основні принципи регулювання правового режиму на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (територіях зі спеціальним екологічним статусом).
Основними принципами регулювання правового режиму на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (територіях зі спеціальним екологічним статусом) є:
пріоритет захисту життя та здоров’я людей;
непорушність конституційних прав, свобод та інтересів людини і громадянина, а також прав та інтересів юридичних осіб;
комплексність заходів, спрямованих на нормалізацію екологічного стану;
забезпечення населення достовірною інформацією про стан довкілля, можливу загрозу для життя та здоров’я людей і про виконання заходів, спрямованих на нормалізацію екологічного стану.

Стаття 5. Підстави визначення адміністративно-територіальній одиниці територією з ускладненою екологічною ситуацією (територіює зі спеціальним екологічним статусом).
Територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) вважаються адміністративно-територіальній одиниці, вказані в ст. 1 цього Закону, у разі виникнення на їх території важкої екологічної ситуації, тобто у разі перевищення на її території середніми показниками забруднення повітря та води цих же середніх показників по всій території України, з урахуванням кількості енергетичних та промислових об’єктів, що здійснюють викиди у повітря та воду або можуть впливати на радіаційний фон.
Приймаючи до уваги великі показники забрудненості повітря та води на території міста Запоріжжя та Запорізької області, а також враховуючи наявність на території міста Запоріжжя та Запорізької області величезної кількості промислових та енергетичних об’єктів, місто Запоріжжя та Запорізька область є територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом).

Стаття 6. Порядок надання місту або району, або області правового статусу території з ускладненою екологічною ситуацією (території зі спеціальним екологічним статусом).
Територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) вважаються окремі адміністративно-територіальні одиниці, вказані в ст. 1 цього Закону, шляхом фіксації такого статусу в цьому Законі.
Фіксація визнання територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) адміністративно-територіальної одиниці в цьому Законі здійснюється на підставі звернення відповідної міської або районної, або обласної ради, або Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Звернення міської або районної, або обласної ради, або Верховної Ради Автономної Республіки Крим про визначення адміністративно-територіальній одиниці територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) повинно містити:
обставини, що стали причиною вважання адміністративно-територіальної одиниці територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом);
обгрунтування необхідності визначення адміністративно-територіальній одиниці територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом);
заходи щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення життєдіяльності населення на адміністративно-територіальній одиниці яка визначена територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом).

Стаття 7. Адміністративно-територіальні одиниці, які визначені територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальнім екологічним статусом).
Визначення адміністративно-територіальної одиниці територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) – це особливий правовий режим, який може запроваджуватися на території адміністративно-територіальній одиниці, вказаній в ст. 1 цього Закону, у разі виникнення на її території важкої екологічної ситуації і спрямовується для попередження людських і матеріальних втрат, відвернення загрози життю і здоров’ю громадян, а також усунення негативних наслідків важкого екологічного стану.
Визначення територіії з ускладненою екологічною ситуацією (територіії зі спеціальним екологічним статусом) передбачає перерозподіл фінансових та інших матеріальних ресурсів, достатніх для нормалізації екологічного стану, реалізацію державних та місцевих цільових програм.
Центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України та законами України, і забезпечують визначення території з ускладненою екологічною ситуацією (території зі спеціальним екологічним статусом) та виконання заходів, передбачених законодавством.
Кабінет Міністрів України, міністерства та відомства центральних органів виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, не мають права виносити нормативні акти, які стосуються особливого правового режиму адміністративно-територіальної одиниці, що визнана територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до цього Закону України, та можуть впливати на ії екологічний стан та пов’язані соціально-економічний питання, без попереднього погодження таких актів з відповідною міською, або районною, або обласною радою або Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Стаття 8. Заходи, що можуть здійснюватися на території з ускладненою екологічною ситуацією (території зі спеціальним екологічним статусом).
Надання адміністративно-територіальній одиниці, вказаній в ст. 1 цього Закону, передбачає обов’язковий перерозподіл коштів, отриманих від екологічного податку та інших податків, в порядку, встановленому законом.
У разі визначення адміністративно-територіальній одиниці, вказаній в ст. 1 цього Закону, територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом), вісімдесят процентів від суми екологічного податку, нарахованої платниками, що зареєстровані на території такої адміністративно-територіальної одиниці, зараховуються в місцевий бюджет і використовується для фінансового забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств, інших заходів з охорони природи та здоров’я громадян – членів громади, нарахування і виплату їм додаткових соціальних гарантій, доплат, надбавок і компенсацій. Рішенням відповідної міської або районної, або обласної ради, або Верховної Ради Автономної Республіки Крим частина податку, що має зараховуватись в місцевий бюджет, може залишатися платнику податку за умови цільового використання їх на зазначені цілі.
В межах видатків, передбачених місцевими бюджетами на відповідні цілі, органи місцевого самоврядування виділяють фінансові та інші матеріальні ресурси, а за необхідністю – додаткові кошти, з дотриманням вимог, встановлених статтею 67 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Органи місцевого самоврядування або уповноважені ними органи в межах виділених коштів розміщують відповідні замовлення на поставки продукції для місцевих потреб, затверджують та реалізують місцеві комплексні чи цільові програми покращення екологічного стану.
В межах правового статусу на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (територіях зі спеціальним екологічним статусом), за рахунок місцевих бюджетів, можуть запроваджуватися, зокрема, такі заходи:
додаткові соціальні гарантії, доплати, надбавки і компенсації для осіб, що мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії, учасників і ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій в Афганістані та інших локальних війн, одиноких батьків, учасників Антитерористичної операції на територіях Донецької і Луганської областей, інших окремих соціально незахищених верств населення, які будуть визначені рішенням обласної ради;
спеціальні спостереження за станом навколишнього природного середовища в адміністративно-територіальній одиниці, яка буде визначеною територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом);
виконання комплексу робіт щодо нормалізації екологічного стану та стану охорони здоров’я членів громади на території з важким екологічним станом, профілактика і лікування онкологічних захворювань, додаткове фінансування медичного обслуговування населення, включаючи реалізацію комплексних чи цільових програм, що затверджуються відповідною міською або районною, або обласною радою, або Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Стаття 9. Спостереження за станом навколишнього природного середовища на території з ускладненою екологічною ситуацією (території зі спеціальним екологічним статусом).
Для забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації про негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що сталися на території з ускладненою екологічною ситуацією (території зі спеціальним екологічним статусом), відповідно до законодавства проводяться спеціальні спостереження за станом навколишнього природного середовища з метою:
визначення ступеня впливу небезпечних факторів, що спричинили виникнення і призвели до погіршень екологічної ситуації;
короткострокового і довгострокового прогнозування негативних змін навколишнього природного середовища на території з ускладненою екологічною ситуацією (території зі спеціальним екологічним статусом), а також на прилеглих до неї територіях.

Стаття 10. Забезпечення громадського порядку на території з важким екологічним станом.
Забезпечення громадського порядку на території з ускладненою екологічною ситуацією (території зі спеціальним екологічним статусом) здійснюється силами та засобами підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, громадських формувань для участі в охороні громадського порядку відповідно до закону.

Стаття 11. Відповідальність за порушення правового режиму в зоні надзвичайної екологічної ситуації.
Юридичні і фізичні особи, винні в порушенні правового режиму на території з ускладненою екологічною ситуацією (території зі спеціальним екологічним статусом), несуть відповідальність відповідно до Законів України.
Юридичні і фізичні особи, з вини яких юридичним та фізичним особам заподіяно шкоду, пов’язану з недотриманням вимог цього Закону, відшкодовують її згідно із Законом.

Стаття 12. Міжнародне співробітництво.
Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері попередження погіршення екологічного стану навколишнього природного середовища, надзвичайних екологічних ситуацій, ліквідації їх наслідків та надання взаємної допомоги відповідно до міжнародних договорів України та законодавства України.
Умови надання Україною допомоги іноземним державам і одержання Україною допомоги у сфері попередження погіршення екологічного стану навколишнього природного середовища, надзвичайних екологічних ситуацій та ліквідації їх наслідків на прикордонних територіях визначаються міжнародними договорами України та законодавством України.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
3. Внести зміни до наступних законів:
3.1. Доповнити частину 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пунктом 57 наступного змісту:
«57) створення муніципальних формувань з охорони громадського порядку».
3.2. Доповнити частину 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пунктом 38 наступного змісту:
«38) прийняття рішень про звернення до Кабінету Міністрів України щодо визнання області територією з важким екологічним станом;».
3.3. Доповнити частину 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пунктом 39 наступного змісту:
«39) створення муніципальних формувань з охорони громадського порядку;».
3.4. Доповнити частину 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пунктом 40 наступного змісту:
«40) Прийняття рішень про встановлення розміру і виплату пенсійних надбавок населенню області за рахунок місцевого бюджету у разі визнання області територією з важким екологічним станом відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
3.5. Доповнити частину 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пунктом 41 наступного змісту:
«41. Погодження законопроектів, що стосуються адміністративно-територіальних одиниць, які визнані територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
3.6. Доповнити статтю 35 Закон України «Про дошкільну освіту» частиною 7 наступного змісту:
«7. Відповідна міська або районна, або обласна рада, або Верховна Рада Автономної Республіки Крим має право прийняти рішення про дитяче харчування виключно за рахунок місцевого бюджету у дошкільних навчальних закладах, які належать до комунальної власності, у випадку, якщо вони розташовані у адміністративно-територіальних одиницях, які визнано територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
У випадку прийняття такого рішення батьки, або особи, які їх замінюють, не вносять плату за харчування дітей».
3.7. Викласти частину 3 статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту» в наступній редакції:
«3. Відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на засновників (власників), керівників цих навчальних закладів. Норми та порядок організації харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Відповідна міська або районна, або обласна рада або Верховна Рада автономної Республіки Крим має право прийняти рішення про дитяче харчування виключно за рахунок місцевого бюджету у загальноосвітніх навчальних закладах, які належать до комунальної власності, у випадку, якщо адміністративно-територіальні одиниці, на яких вони розташовані, визнані територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
У випадку прийняття такого рішення батьки, або особи, які їх замінюють, не вносять плату за харчування дітей».
3.8. Викласти частину 2 статті 62 Закону України «Про вищу освіту» в наступній редакції:
«2. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку.
Забороняється скасовувати або зменшувати стипендії студентам, курсантам вищих навчальних закладів державної та комунальної власності, які навчаються за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, що розташовані у областях або в Автономній Республіці Крим, які визнані територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями з важким екологічним станом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
3.9. Викласти частину 3 статті 62 Закону України «Про вищу освіту» в наступній редакції:
«3. Відповідна міська або районна, або обласна рада, або Верховна Рада Автономної Республіки Крим має право прийняти рішення про виплату за рахунок місцевого бюджету надбавки студентам, курсантам вищих навчальних закладів державної та комунальної власності, які навчаються за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, у разі, якщо вищий навчальний заклад розташований у адміністративно-територіальній одиниці, яку визнано територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
Надбавка до стипендії сплачується через вищий навчальний заклад, в якому навчається студент, курсант, згідно з умовами договору, який укладається між відповідною міською або районною, або обласною радою, або Верховною Радою Автономної Республіки Крим з однієї сторони і адміністрацією вищого навчального закладу з другої сторони.
Порядок укладення й типові умови договору про виплату надбавки до стипендії затверджуються Кабінетом Міністрів України.».
3.10. Доповнити статтю 72 Закону України «Про вищу освіту» частиною 9 наступного змісту:
«9. Забороняється скорочувати державне замовлення на підготовку фахівців за вищою освітою у державних та комунальних вищих навчальних закладах, що розташовані у адміністративно-територіальних одиницях, які визнано територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
3.11. Доповнити статтю 19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» пунктом «ї» наступного змісту:
«ї) розробляти програми здійснення додаткових заходів, націлених на зменшення негативного впливу забруднення довкілля на здоров’я громадян, а також додаткові заходи по охороні здоров’я й профілактичні заходи на адміністративно-територіальній одиниці, яку визнано територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
3.12. Доповнити статтю 19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» пунктом «й» наступного змісту:
«й) фінансувати за рахунок коштів екологічного податку, отриманого місцевим бюджетом, програми здійснення додаткових заходів, націлених на зменшення негативного впливу забруднення довкілля на здоров’я громадян, а також додаткові заходи по охороні здоров’я й профілактичні заходи на адміністративно-територіальній одиниці, яку визнано територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
3.13. Доповнити статтю 141 Податкового кодексу України частиною 141.8 наступного змісту:
«141.8. Особливості оподаткування витрат на фінансування комплексних чи цільових програм, що затверджуються міською або районною, або обласною радою, або Верховною Радою Автономної Республіки Крим відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
Платник податку, який здійснює витрати на фінансування комплексних чи цільових програм, що затверджуються міською або районною, або обласною радою, або Верховною Радою Автономної Республіки Крим відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)», має право включити до складу витрат кожного податкового (звітного) періоду (наростаючим підсумком) сто відсотків від загальної суми таких витрат».
3.14. Доповнити статтю 249 Податкового кодексу України частиною 249.9 наступного змісту:
«249.9. У разі визнання адміністративно-територіальної одиниці територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)», вісімдесят процентів від суми екологічного податку, нарахованої платниками, що зареєстровані на території цієї адміністративно-територіальної одиниці, зараховуються в місцевий бюджет і використовується для фінансового забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств та інші заходи з охорони природи та здоров’я громадян – членів громади. Рішенням відповідної міської або районної, або обласної ради, або Верховної Ради Автономної Республіки Крим частина податку, що має зараховуватись в місцевий бюджет, може залишатися платнику податку за умови цільового використання їх на зазначені цілі».
3.15. Доповнити ч. 1 ст. 64 Бюджетного кодексу України пунктом 1-2 наступного змісту:
«1-2) 80 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України у районах областей та у містах обласного значення, у разі визнання цих адміністративно-територіальних одиниць територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
3.16. Доповнити ч. 1 ст. 64 Бюджетного кодексу України пунктом 43-1 наступного змісту:
«43-1) 80 відсотків від суми екологічного податку, нарахованої платниками, що зареєстровані на території цієї адміністративно-територіальної одиниці, у разі визнання її територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
3.17. Доповнити ч. 1 ст. 66 Бюджетного кодексу України пунктом 1-3 наступного змісту:
«1-3) 40 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території, у разі визнання міста або району, або області, або Автономної Республіки Крим територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
3.18. Доповнити ч. 1 ст. 66 Бюджетного кодексу України пунктом 1-4 наступного змісту:
«1-4) 30 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності, податку, визначеного пунктом 1-2 цієї частини статті, пунктом 18 частини першої статті 64 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу), у разі визнання міста або району, або області, або Автономної Республіки Крим територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
3.19. Доповнити ч. 1 ст. 66 Бюджетного кодексу України пунктом 2-1 наступного змісту:
«2-1) 70 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, у разі визнання міста або району, або області, або Автономної Республіки Крим територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)»
3.20. Доповнити ч. 1 ст. 66 Бюджетного кодексу України пунктом 3-1 наступного змісту:
«3-1) 70 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення), що зараховуються до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних або міських, або районних бюджетів користувачами води за місцем її забору, у разі визнання міста або району, або області, або Автономної Республіки Крим територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
3.21. Доповнити ч. 1 ст. 66 Бюджетного кодексу України пунктом 4-1 наступного змісту:
«4-1) 40 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), у разі визнання міста або району, або області, або Автономної Республіки Крим територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
3.22. Доповнити частину 1 статті 66 Бюджетного кодексу України пунктом 33-1 наступного змісту:
«33-1) вісімдесят процентів від суми екологічного податку, нарахованої платниками, що зареєстровані на території цього міста або району, або області, або Автономної Республіки Крим, у разі визнання міста або району, або області, або Автономній Республіці Крим територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
3.23. Викласти пункт 4 частини 1 статті 90 Бюджетного кодексу України в наступній редакції:
«4) соціальний захист та соціальне забезпечення, включаючи пенсійні надбавки, стипендії та надбавки до стипендій у середньо-спеціальних та вищих навчальних закладах, фінансування харчування у дошкільних освітніх установах, а також установах загальної середньої освіти, що розташовані на території адміністративно-територіальних одиниць, які визнані територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним правовим статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
3.24. Доповнити частину 1 статті 97 Бюджетного кодексу України пунктом 11-1 наступного змісту:
«11-1) субвенція на ліквідацію погіршення екологічного стану внаслідок бойових дій чи терористичних актів;».
3.25. Доповнити частину 1 статті 97 Бюджетного кодексу України пунктом 11-2 наступного змісту:
«11-2) субвенція на лікування постраждалих внаслідок бойових дій чи терористичних актів;».
3.26. Статтю 8 Закону України «Про пенсійне забезпечення» викласти в наступній редакції:
«Виплата пенсій здійснюється з коштів Пенсійного фонду України.
Пенсійний фонд України є самостійною фінансово-банківською системою, не входить до складу державного бюджету України, формується за рахунок коштів, що відраховуються підприємствами і організаціями (в тому числі й тими, що використовують працю громадян за угодами цивільно-правового характеру) на заходи соціального страхування за тарифами, диференційованими залежно від небезпечності, шкідливості, тяжкості робіт та стану інших умов праці, страхових внесків громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, обов’язкових страхових внесків громадян, а також коштів державного бюджету України.
Фінансування витрат на виплату пенсій провадиться по всій території України щомісячно незалежно від надходжень коштів та соціально-економічного стану конкретних регіонів за рахунок перерозподілу коштів Пенсійного фонду України в межах країни. Забороняється розрив у строках фінансування витрат на виплату пенсій у різних адміністративно-територіальних одиницях.
В адміністративно-територіальних одиницях, які визнані територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)», пенсіонерам, може здійснюватись пенсійна надбавка в розмірі, що передбачений рішенням відповідної міської або районної, або обласної ради, або Верховної Ради Автономної Республіки Крим, за рахунок відповідного місцевого бюджету.
Надбавка встановлюється рішенням відповідної міської або районної, або обласної ради, або Верховної Ради Автономної Республіки Крим у процентному відношенні до пенсії, що виплачується відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про ветеринарну медицину», «Про судову експертизу», «Про зайнятість населення», «Про донорство крові та її компонентів», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус гірських населених пунктів в Україні», «Про дипломатичну службу», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про Національний банк України», «Про біженців», «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку із закриттям Чорнобильської атомної електростанції», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», а також відповідно до Митного кодексу і Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого постановою Верховної Ради України № 379/95-ВР від 13 жовтня 1995 р., з урахуванням всіх надбавок, підвищень та доплат.
Надбавка до пенсії сплачується через органи Пенсійного Фонду України згідно з умовами договору, який укладається між відповідною міською або районною, або обласною радою, або Верховною Радою Автономної Республіки Крим з однієї сторони і обласним управлінням Пенсійного Фонду України або управлінням Пенсійного Фонду України в автономній Республіці Крим з другої сторони.
Порядок укладення й типові умови договору про виплату надбавки до пенсії затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Пенсії не підлягають оподаткуванню».
3.27. Частину 7 статті 91 Закону України «Про регламент Верховної Ради України» викласти в наступній редакції:
«7. Якщо законопроект, проект іншого акта вноситься за погодженням з відповідними органами виконавчої чи судової влади, органами місцевого самоврядування, до нього додається таке погодження».
3.28. Доповнити статтю 92 Закону України «Про регламент Верховної Ради України» статтею 5 наступного змісту:
«5. Не може бути зареєстрований і в подальшому розглянутий законопроект, який стосується адміністративно-територіальної одиниці, що визнані територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)», без попереднього погодження цього законопроекту з відповідною міською або районною, або обласною радою, або Верховною Радою Автономної Республіки Крим».
3.29. Доповнити статтю 39 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» статтею 6 наступного змісту:
«6. Кабінет Міністрів України не має права виносити постанови чи розпорядження, які стосуються особливого правового режиму адміністративно-територіальної одиниці, що визнана територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)», без попереднього погодження проектів цих постанов та розпоряджень відповідною міською або районною, або обласною радою, або Верховною Радою Автономної Республіки Крим».
3.30. Доповнити статтю 11 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» абзацом наступного змісту:
«Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій адміністративно-територіальних одиниць, що визнані територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)», призначаються на посади виключно за попереднім погодженням з відповідною міською або районною, або обласною радою, або Верховною Радою Автономної Республіки Крим».
3.31. Доповнити статтю 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» абзацом наступного змісту:
«Місцеві державні адміністрації, не мають права виносити нормативні акти, які стосуються особливого правового режиму адміністративно-територіальної одиниці, що визнана територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)», без попереднього погодження таких актів з відповідною міською або районною, або обласною радою, або Верховною Радою Автономної Республіки Крим».
3.32. Доповнити статтю 97 Кодексу Законів про працю України абзацом наступного змісту:
«Надбавки до заробітної плати працівникам, чиє місцезнаходження зареєстроване в адміністративно-територіальній одиниці, що визнана територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)», регулюється окремим законом».
3.33. Доповнити статтю 15 Закону України «Про оплату праці» абзацом наступного змісту:
«Надбавки до заробітної плати працівникам, чиє місцезнаходження зареєстроване в адміністративно-територіальній одиниці, що визнана територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)», регулюється окремим законом».
3.34. Частину 2 статті 238 Кримінального кодексу України викласти у наступній редакції:
«2. Ті самі діяння, вчинені повторно або в місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації, або на території з ускладненою екологічною ситуацією (території зі спеціальним екологічним статусом), або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, —
караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого».

№ Назва закону Пункт та стаття закону Дійсна редакція Редакція після внесення змін, що пропонуються
1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». П. 57 ч. 1 ст. 26. Відсутня. 57) створення муніципальних формувань з охорони громадського порядку.
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». П. 38 ч. 1 ст. 43. Відсутня. 38) прийняття рішень про звернення до Кабінету Міністрів України щодо визнання міста або району, або області територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом)
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». П. 39 ч. 1 ст. 43. Відсутня. 39) створення муніципальних формувань з охорони громадського порядку.
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». П. 40 ч. 1 ст. 43. Відсутня. 40) Прийняття рішень про встановлення розміру і виплату пенсійних надбавок населенню адміністративно-територіальної одиниці за рахунок місцевого бюджету у разі визнання її територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». П. 41 ч. 1 ст. 43. Відсутня. 40) Погодження законопроектів, що стосуються адміністративно-територіальних одиниць, які визнані територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
6. Закон України «Про дошкільну освіту». Ч. 7 ст. 35. Відсутня. 7. Відповідна міська або районна, або обласна рада, або Верховна Рада Автономної Республіки Крим має право прийняти рішення про дитяче харчування виключно за рахунок місцевого бюджету у дошкільних навчальних закладах, які належать до комунальної власності, у випадку, якщо вони розташовані у адміністративно-територіальних одиницях, які визнано територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
У випадку прийняття такого рішення батьки, або особи, які їх замінюють, не вносять плату за харчування дітей.
7. Закон України «Про загальну середню освіту». Ч. 3 ст. 22. Відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на засновників (власників), керівників цих навчальних закладів. Норми та порядок організації харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються Кабінетом Міністрів України. 3. Відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на засновників (власників), керівників цих навчальних закладів. Норми та порядок організації харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Відповідна міська або районна, або обласна рада, або Верховна Рада автономної Республіки Крим має право прийняти рішення про дитяче харчування виключно за рахунок місцевого бюджету у загальноосвітніх навчальних закладах, які належать до комунальної власності, у випадку, якщо адміністративно-територіальні одиниці, на яких вони розташовані, визнані територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
У випадку прийняття такого рішення батьки, або особи, які їх замінюють, не вносять плату за харчування дітей.
8. Закон України «Про вищу освіту». Ч. 2 ст. 62. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку.
Забороняється скасовувати або зменшувати стипендії студентам, курсантам вищих навчальних закладів державної та комунальної власності, які навчаються за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, що розташовані у містах або районах, або областях, або в Автономній Республіці Крим, які визнано територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
9. Закон України «Про вищу освіту». Ч. 3 ст. 62. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами. Відповідна міська або районна, або обласна рада, або Верховна Рада Автономної Республіки Крим має право прийняти рішення про виплату за рахунок місцевого бюджету надбавки студентам, курсантам вищих навчальних закладів державної та комунальної власності, які навчаються за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, у разі, якщо вищий навчальний заклад розташований у адміністративно-територіальній одиниці, яку визнано територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
Надбавка до стипендії сплачується через вищий навчальний заклад, в якому навчається студент, курсант, згідно з умовами договору, який укладається між відповідною міською або районною, або обласною радою, або Верховною Радою Автономної Республіки Крим з однієї сторони і адміністрацією вищого навчального закладу з другої сторони.
Порядок укладення й типові умови договору про виплату надбавки до стипендії затверджуються Кабінетом Міністрів України.
10. Закон України «Про вищу освіту». Ч. 9 ст. 72. Відсутня. 9. Забороняється скорочувати державне замовлення на підготовку фахівців за вищою освітою у державних та комунальних вищих навчальних закладах, що розташовані у адміністративно-територіальних одиницях, які визнано територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
11. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». П. «ї» ст. 19. Відсутній. ї) розробляти програми здійснення додаткових заходів, націлених на зменшення негативного впливу забруднення довкілля на здоров’я громадян, а також додаткові заходи по охороні здоров’я й профілактичні заходи на адміністративно-територіальній одиниці, яку визнано територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
12. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». П. «й» ст. 19. Відсутній. й) фінансувати за рахунок коштів екологічного податку, отриманого місцевим бюджетом, програми здійснення додаткових заходів, націлених на зменшення негативного впливу забруднення довкілля на здоров’я громадян, а також додаткові заходи по охороні здоров’я й профілактичні заходи на адміністративно-територіальній одиниці, яку визнано територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
13. Податковий кодекс України. Ч. 141.8 ст. 141. Відсутня. 141.8. Особливості оподаткування витрат на фінансування комплексних чи цільових програм, що затверджуються міською або районною, або обласною радою, або Верховною Радою Автономної Республіки Крим відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».
Платник податку, який здійснює витрати на фінансування комплексних чи цільових програм, що затверджуються міською або районною, або обласною радою, або Верховною Радою Автономної Республіки Крим відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)», має право включити до складу витрат кожного податкового (звітного) періоду (наростаючим підсумком) сто відсотків від загальної суми таких витрат.
14. Податковий кодекс України. Ч. 9 ст. 249. Відсутня. 249.9. У разі визнання адміністративно-територіальній одиниці територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)», вісімдесят відсотків від суми екологічного податку, нарахованої платниками, що зареєстровані на території цієї адміністративно-територіальної одиниці, зараховуються в місцевий бюджет і використовується для фінансового забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств та інші заходи з охорони природи та здоров’я громадян – членів громади. Рішенням відповідної міської або районної, або обласної ради, або Верховної Ради Автономної Республіки Крим частина податку, що має зараховуватись в місцевий бюджет, може залишатися платнику податку за умови цільового використання їх на зазначені цілі.
15. Бюджетний кодекс України. П. 1-2 ч. 1 ст. 64 Відсутня. 1-2) 80 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України у районах областей та у містах обласного значення, у разі визнання цих адміністративно-територіальних одиниць територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)»;
16. Бюджетний кодекс України. П. 43-1 ч. 1 ст. 64 Відсутня. 43-1) 80 відсотків від суми екологічного податку, нарахованої платниками, що зареєстровані на території цієї адміністративно-територіальної одиниці, у разі визнання її територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)»;
17. Бюджетний кодекс України. П. 1-3 ч. 1 ст. 66. Відсутній. 1-3) 40 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території, у разі визнання міста або району, або області, або Автономної Республіки Крим території з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)»;
18. Бюджетний кодекс України. П. 1-4 ч. 1 ст. 66. Відсутній. 1-4) 30 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності, податку, визначеного пунктом 1-2 цієї частини статті, пунктом 18 частини першої статті 64 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу), у разі визнання міста або району, або області, або Автономної Республіки Крим територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)»;
19. Бюджетний кодекс України. П. 2-1 ч. 1 ст. 66. Відсутній. 2-1) 70 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, у разі визнання міста або району, або області, або Автономної Республіки Крим територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)»;
20. Бюджетний кодекс України. П. 3-1 ч. 1 ст. 66. Відсутній. 3-1) 70 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення), що зараховуються до бюджету Автономної Республіки Крим або міських, або райнних, або обласних бюджетів користувачами води за місцем її забору, у разі визнання міста або району, або області, або Автономної Республіки Крим територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)»;
21. Бюджетний кодекс України. П. 4-1 ч. 1 ст. 66. Відсутній. 4-1) 40 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), у разі визнання міста або району, або області, або Автономної Республіки Крим територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)»;
22. Бюджетний кодекс України. П. 33-1 ч. 1 ст. 66. Відсутня. 33-1) 80 відсотків від суми екологічного податку, нарахованої платниками, що зареєстровані на території цієї адміністративно-територіальної одиниці, у разі визнання її територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)»;
23. Бюджетний кодекс України. П. 4 ч. 1 ст. 90 4) соціальний захист та соціальне забезпечення; 4) соціальний захист та соціальне забезпечення, включаючи пенсійні надбавки, стипендії та надбавки до стипендій у середньо-спеціальних та вищих навчальних закладах, фінансування харчування у дошкільних освітніх установах, а також установах загальної середньої освіти, що розташовані на території адміністративно-територіальних одиниць, які визнані територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним правовим статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)»;
24. Бюджетний кодекс України. П. 11-1 ч. 1 ст. 97. Відсутня. 11-1) субвенція на ліквідацію погіршення екологічного стану внаслідок бойових дій чи терористичних актів;
25. Бюджетний кодекс України. П. 11-2 ч. 1 ст. 97. Відсутня. 11-2) субвенція на лікування постраждалих внаслідок бойових дій чи терористичних актів;
26. Закон України «Про пенсійне забезпечення». Ст. 8. Виплата пенсій здійснюється з коштів Пенсійного фонду України.
Пенсійний фонд України є самостійною фінансово-банківською системою, не входить до складу державного бюджету України, формується за рахунок коштів, що відраховуються підприємствами і організаціями (в тому числі й тими, що використовують працю громадян за угодами цивільно-правового характеру) на заходи соціального страхування за тарифами, диференційованими залежно від небезпечності, шкідливості, тяжкості робіт та стану інших умов праці, страхових внесків громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, обов’язкових страхових внесків громадян, а також коштів державного бюджету України.
Фінансування витрат на виплату пенсій провадиться по всій території України щомісячно незалежно від надходжень коштів та соціально-економічного стану конкретних регіонів за рахунок перерозподілу коштів Пенсійного фонду України в межах країни. Забороняється розрив у строках фінансування витрат на виплату пенсій у різних адміністративно-територіальних одиницях.
Пенсії не підлягають оподаткуванню. Виплата пенсій здійснюється з коштів Пенсійного фонду України.
Пенсійний фонд України є самостійною фінансово-банківською системою, не входить до складу державного бюджету України, формується за рахунок коштів, що відраховуються підприємствами і організаціями (в тому числі й тими, що використовують працю громадян за угодами цивільно-правового характеру) на заходи соціального страхування за тарифами, диференційованими залежно від небезпечності, шкідливості, тяжкості робіт та стану інших умов праці, страхових внесків громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, обов’язкових страхових внесків громадян, а також коштів державного бюджету України.
Фінансування витрат на виплату пенсій провадиться по всій території України щомісячно незалежно від надходжень коштів та соціально-економічного стану конкретних регіонів за рахунок перерозподілу коштів Пенсійного фонду України в межах країни. Забороняється розрив у строках фінансування витрат на виплату пенсій у різних адміністративно-територіальних одиницях.
В адміністративно-територіальних одиницях, які визнані територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)», пенсіонерам, може здійснюватись пенсійна надбавка в розмірі, що передбачений рішенням відповідної міської або районної, або обласної ради, або Верховної Ради Автономної Республіки Крим, за рахунок відповідного місцевого бюджету.
Надбавка встановлюється рішенням відповідної міської, або районної, аб обласної ради, або Верховної Ради Автономної Республіки Крим у процентному відношенні до пенсії, що виплачується відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про ветеринарну медицину», «Про судову експертизу», «Про зайнятість населення», «Про донорство крові та її компонентів», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус гірських населених пунктів в Україні», «Про дипломатичну службу», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про Національний банк України», «Про біженців», «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку із закриттям Чорнобильської атомної електростанції», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», а також відповідно до Митного кодексу і Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого постановою Верховної Ради України № 379/95-ВР від 13 жовтня 1995 р., з урахуванням всіх надбавок, підвищень та доплат.
Надбавка до пенсії сплачується через органи Пенсійного Фонду України згідно з умовами договору, який укладається між відповідною міською, або районною, або обласною радою, або Верховною Радою Автономної Республіки Крим з однієї сторони і обласним управлінням Пенсійного Фонду України або управлінням Пенсійного Фонду України в автономній Республіці Крим з другої сторони.
Порядок укладення й типові умови договору про виплату надбавки до пенсії затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Пенсії не підлягають оподаткуванню.
27. Закон України «Про регламент Верховної Ради України». Ч. 7 ст. 91. 7. Якщо законопроект, проект іншого акта вноситься за погодженням з відповідними органами виконавчої чи судової влади, до нього додається таке погодження. 7. Якщо законопроект, проект іншого акта вноситься за погодженням з відповідними органами виконавчої чи судової влади, органами місцевого самоврядування, до нього додається таке погодження.
28. Закон України «Про регламент Верховної Ради України». Ч. 5 ст. 92. Відсутня. 5. Не може бути зареєстрований і в подальшому розглянутий законопроект, який стосується адміністративно-територіальної одиниці, що визнані територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)», без попереднього погодження цього законопроекту з відповідною міською, або районною, або обласною радою або Верховною Радою Автономної Республіки Крим.
29. Закон України «Про Кабінет Міністрів України». Ч. 6 ст. 39. Відсутня. 6. Кабінет Міністрів України не має права виносити постанови чи розпорядження, які стосуються особливого правового режиму адміністративно-територіальної одиниці, що визнана територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)», без попереднього погодження проектів цих постанов та розпоряджень відповідною обласною радою або Верховною Радою Автономної Республіки Крим.
30. Закон України «Про місцеві державні адміністрації». Абз. 3 ст. 11. Відсутній. Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій адміністративно-територіальних одиниць, що визнані територіями з ускладненою екологічною ситуацією (територіями зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)», призначаються на посади виключно за попереднім погодженням з відповідною міською, або місцевою, або обласною радою, або Верховною Радою Автономної Республіки Крим.
31. Закон України «Про місцеві державні адміністрації». Абз. 13 ст. 21. Відсутній. Місцеві державні адміністрації, не мають права виносити нормативні акти, які стосуються особливого правового режиму адміністративно-територіальної одиниці, що визнана територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)», без попереднього погодження таких актів з відповідною міською або районою, або обласною радою, або Верховною Радою Автономної Республіки Крим.
32. Кодекс законів про працю України. Абз. 6 ст. 97. Відсутній. Надбавки до заробітної плати працівникам, чиє місцезнаходження зареєстроване в адміністративно-територіальній одиниці, що визнана територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)», регулюється окремим законом.
33. Закон України «Про оплату праці». Абз. 4 ст. 15. Відсутній. Надбавки до заробітної плати працівникам, чиє місцезнаходження зареєстроване в адміністративно-територіальній одиниці, що визнана територією з ускладненою екологічною ситуацією (територією зі спеціальним екологічним статусом) відповідно до Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)», регулюється окремим законом.
34. Кримінальний кодекс України. Ч. 2 ст. 238. 2. Ті самі діяння, вчинені повторно або в місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, —
караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 2. Ті самі діяння, вчинені повторно або в місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації, або на території з ускладненою екологічною ситуацією (території зі спеціальним екологічним статусом), або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, —
караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *