Из материалов уголовного дела Генеральной прокуратуры

В редакцию «Правды» продолжают поступать материалы, связанные с уголовным делом по факту возможной растраты бюджетных денег в Запорожской областной клинической больнице.

Очередное поступление – служебная записка на имя Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, которая свидетельствует о том, что органы прокуратуры на местном и центральном уровне подробно осведомлены об обстоятельствах и не пойдут на то, чтобы покрывать это преступление.

Фабулу данного документа в сжатом виде мы уже недавно обнародовали. Расширенный текст мы разделили на три части, каждую из которых будет выкладывать ежедневно, начиная с сегодняшнего дня.

Епізод щодо закупівлі за державні кошти КУ «ЗОКЛ» у ТОВ «ТФК ЛАЗ» 26 автомобілів легкових спеціальних (санітарних) типу «А», за ч. 5 ст.191 КК України.

Відповідно додатку № 7 до Закону України «Про Державний бюджет на 2012 рік» передбачено субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту для закладів охорони здоров’я. Згідно цього додатку на Запорізьку область, серед іншого, для вказаних цілей виділено 40 млн. грн.

Постановою Кабінету Міністрів України №372 від 09.04.2012 (далі КМУ) «Про затвердження порядку та умов надання у 2012 році субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я» визначено, що головним розпорядником субвенцій є Міністерство фінансів України. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства. Субвенція спрямовується на придбання для закладів охорони здоров’я медичного автотранспорту і медичного обладнання. При цьому, переліки медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я та обсяги закупівель за рахунок субвенції визначаються розпорядниками субвенції, з урахуванням проведеної інвентаризації.

Рішенням сесії №3 від 29.12.2011 Запорізької обласної ради (далі ЗОР) «Про обласний бюджет на 2012 рік» було затверджено субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 40 млн. грн. на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я.

Наказом №104 від 27.01.2012 Управління охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації (далі УОЗ Запорізька ОДА) розпорядником коштів визначено Комунальну установу «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради (далі КУ «ЗОКЛ» ЗОР), (ЄДРПОУ 02006716, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, 10). Відповідно до статуту КУ «ЗОКЛ» ЗОР, затвердженого рішенням ЗОР № 35 від 24.02.2011, «лікарня підпорядкована, підзвітна та підконтрольна ЗОР, а також за галузевою спрямованістю, підвідомча управлінню охорони здоров’я Запорізької ОДА».

Цим же наказом №104 від 27.01.2012 відповідальною особою за використання зазначених коштів на придбання медичного автотранспорту призначено головного лікаря КУ «ЗОКЛ» ЗОР Шишку І.В., який був призначений на вказану посаду рішенням №1 від 06.09.2007 XVI сесії V скликання Запорізької обласної ради та займав її до 11.10.2012 включно.

Відповідно до п.4.1.1., п.4.1.2., п.4.1.12., п.4.1.17., п.5.4., п.5.5., п.5.10. посадової інструкції головного лікаря КУ «ЗОКЛ» ЗОР від 06.09.2007, на Шишку І.В. покладались обов’язки щодо здійснення керівництва установою, організації лікувально-профілактичної, адміністративно-господарської та фінансової діяльності, розпорядження грошовими коштами на користь закладу згідно з чинним законодавством, забезпечення виконання загальнодержавних, галузевих та регіональних медичних програм, користування та розпорядження матеріальними цінностями установи в межах своїх повноважень, підписання та візування документів, прийняття управлінських рішень, тощо. Окрім цього, згідно п.7.2 інструкції за правопорушення, скоєнні в процесі здійснення своєї діяльності несе відповідальність в межах визначених чинним трудовим, адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

Також, розпорядженням голови Запорізької ОДА № 147-к від 06.08.2012 Шишка І.В., перебуваючи на посаді головного лікаря КУ «ЗОКЛ» ЗОР, одночасно був зарахований для стажування на посаду заступника голови Запорізької ОДА з наданням представницьких повноважень та повноважень щодо проведення загальних координаційних заходів стосовно посади, на якій проводиться стажування.

09.10.2012 розпорядженням голови Запорізької ОДА № 184-к Шишку І.В. призначено за переводом з 12.10.2012 на посаду заступника голови Запорізької ОДА. з присвоєнням 7 рангу державного службовця, що відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну службу» відноситься до III групи класифікації посад державної служби.

12.10.2012 Шишка І.В. згідно ст.18 Закону України ««Про державну службу» прийняв присягу державного службовця.

Відповідно до розпорядження голови Запорізької ОДА № 150 від 02.04.2012 (із змінами згідно розпоряджень №95 від 05.03.2012, №406 від 23.08.2012 та №413 від 31.08.2012) на Шишку І.В., як на заступника голови Запорізької ОДА, були покладені обов’язки щодо спрямування, координації та здійснення контролю за діяльністю управління охорони здоров’я, організації роботи з реалізації державної політики з питань охорони здоров’я, розробки проектів програм соціально-економічного розвитку закладів охорони здоров’я, здійснення керівництва такими закладами з питань організації їх матеріально-фінансового забезпечення, координація напрямів роботи щодо здійснення обласною державною адміністрацією повноважень у галузі охорони здоров’я.

Таким чином, Шишка І.В., в період з часу з жовтня по листопад 2012 року, у відповідності до ч. З ст. 18 EК України та ст. 1 Закону України «Державну службу», був державним службовцем та водночас, службовою особою, яка постійно здійснювала функції представника влади та обіймала в органах державної влади та комунальній установі посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій, та відповідно до ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (в редакції від 07.04.2011) був суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Так, на виконання постанови КМУ № 372 від 09.04.2012 «Про затвердження порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я», а також з метою раціонального й цільового використання вказаних субвенцій, наказом У03 Запорізької ОДА № 418 від 15.06.2012 затверджено «Перелік медичного автотранспорту, який необхідно закупити за рахунок виділених бюджетних коштів» із додатками.

Додатком №1 до зазначеного наказу визначено необхідність у закупівлі 38 автомобілів легкових спеціальних (санітарних) типу «В» (екстреної швидкої медичної допомоги) та 4 автомобілів легкових спеціальних (санітарних) типу «С» (реанімобіль).

В період часу з серпня по вересень 2012 року, на виконання листа УОЗ Запорізької ОДА №01-04/1864 від 02.07.2012 «Про використання коштів, виділених на придбання медичного автотранспорту та обладнання», комітетом з конкурсних торгів КУ «ЗОКЛ» ЗОР було проведено відкриті торги на закупівлю 4 автомобілів легкових спеціальних (санітарних) типу «С» вартістю 1 204 000 гривень за одиницю, а також 38 автомобілів легкових спеціальних(санітарних) типу «В» вартістю 557 000 гривень за одиницю.

Однак, 09.10.2012 протоколом № 148 результати торгів на придбання 38 автомобілів легкових спеціальних(санітарних) типу «В» були скасовані у зв’язку із закінченням

16.03.2012 року у переможця — ТОВ «Харківська автомобільна торгівельна компанія» строку дії свідоцтва про державну реєстрацію в МОЗ України на поставку медичної техніки та обладнання, про що Шишка І.В. був обізнаний та своєчасно проінформований.

У цей же період часу, від свого знайомого — директора ТОВ «Сінергус» (м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, 11/3) Охримчука Д.О., Шишці І.В. стало відомо про наявність у ТОВ «Торгівельно-фінансова компанія «ЛАЗ» (ЄДРПОУ 35715060, юридична адреса: м. Київ, вул. І. Лепсе, 6) (далі ТОВ «ТФК «ЛАЗ») виготовлених, але не укомплектованих у відповідності до вимог державних стандартів України медичним обладнанням автомобілів швидкої медичної допомоги С-4/1 на базі «Renault Master» MAF4CE.

Усвідомлюючи, що вартість не укомплектованого автомобіля є значно нижчою у порівнянні з вартістю аналогічного автомобіля, який за переліком медичного обладнання відповідає ДСТУ 7032:2009 «Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної допомоги та їх устаткування», у Шишки І.В. виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном — грошовими коштами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в особливо великих розмірах, шляхом незаконного і безоплатного їх обернення, через невстановлених досудовим розслідуванням осіб на свою користь.

На виконання злочинного умислу, Шишка І.В., будучи державним службовцем і водночас службовою особою, маючи достатні службові та владні повноваження, обіймаючи посади головного лікаря КУ «ЗОКЛ» ЗОР та виконуючи обов’язки заступника голови Запорізької ОДА, розробив детальний, поетапний злочинний план, метою якого було заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах у наступний спосіб.

Так, усвідомлюючи, що здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти проводиться у визначеному Законом України від 01.06.2010 №2289-УІ «Про здійснення державних закупівель» (в редакції від 30.07.2010) порядку Шишка І.В., через підконтрольних та лояльних до нього членів комітету конкурсних торгів КУ «ЗОКЛ» ЗОР вирішив забезпечити безпідставне й неправомірне застосування процедури закупівлі 26 автомобілів легкових спеціальних(санітарних) типу «А» (замість типу «В») у одного учасника — підшуканого ним ТОВ «ТФК ЛАЗ». З обраним таким способом у стислі терміни переможцем торгів — ТОВ «ТФК ЛАЗ» укладався відповідний договір на придбання саме «пустих», тобто без встановленого ДСТУ 7032:2009 медичного обладнання, автомобілів.

Після проведення оплати вказаних автомобілів, фактична вартість яких є значно нижчою, ніж аналогічних з передбаченим ДСТУ обладнанням, зайво витрачені бюджетні кошти в особливо великих розмірах через невстановлених осіб підлягали переведенню у готівку та незаконному оберненню на користь Шишки І.В.

Разом з цим, з метою ускладнення викриття злочинної діяльності, в подальшому, відсутнє медичне обладнання, яке за вимогами державних стандартів має бути в наявності на такому типі автомобіля, Шишка І.В. планував придбати додатково за окремо виділені бюджетні кошти.

09.10.2012 у м. Запоріжжя, на виконання свого злочинного плану, Шишка І.В., будучи достовірно обізнаним про законодавчо закріплені засади й порядок здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, залучив до реалізації окремих його частин підконтрольних та лояльних до нього членів комітету конкурсних торгів КУ «ЗОКЛ» ЗОР (надалі за текстом «комітет»), а саме: секретаря комітету — начальника відділу матеріально-технічного забезпечення КУ «ЗОКЛ» ЗОР Добрицю Н.М. та члена комітету — заступника головного лікаря з питань економіки КУ «ЗОКЛ» ЗОР Шадай Т.В., які виконували зазначені обов’язки відповідно до наказу головного лікаря КУ «ЗОКЛ»ЗОР про затвердження складу комітету № 388 від 18.08.2010.

Ввечері 09.10.2012 та зранку 10.10.2012 Шишка І.В., діючи умисно, на виконання свого злочинного плану, використовуючи особисту електронну адресу «Игорь Шишка» «[email protected]», через всесвітню мережу Інтернет розіслав на електронні поштові скриньки Добриці Н.В. та Шадай Т.В. підготовлений ним поетапний план злочинної діяльності, який останні отримали та з ним ознайомились.

Після цього, 10.10.2012 Шишка І.В., діючи умисно, через Охримчука Д.О., зустрівся з останнім та директором ТОВ «ТФК «ЛАЗ» Строгановим О.М. у своєму службовому кабінеті, розташованому в адміністративній будівлі Запорізької ОДА, за адресою м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164 (на час скоєння злочину пр. Леніна), де остаточно підтвердив свої злочинні наміри, направлені на придбання за бюджетні кошти 26 автомобілів легкових спеціальних (санітарних) саме типу «А» (замість типу «В») на базі «Renault Master MAF4CE-01», вартістю 500 000 грн. за одиницю, без повного переліку медичного обладнання, передбаченого вимогами ДСТУ 7032:2009. При цьому, Шишкою І.В. у присутності останніх було зазначено, що медичне обладнання, яке повинно бути в наявності на вказаних автомобілях, але фактично відсутнє, в подальшому додатково буде поставлене ТОВ «Сінергус» в особі Охримчука Д.О. за додатково виділені бюджетні кошти.

Водночас, Шишці І.В. було достовірно відомо про те, що ТОВ «ТФК «ЛАЗ» не може брати участь в конкурсних торгах КУ «ЗОКЛ» ЗОР на закупівлю автомобілів легкових спеціальних (санітарних) типу «А», оскільки, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 1497 від 09.11.2004 «Про затвердження порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення», товариство має свідоцтво МОЗ України лише на поставку автомобілів типу «С», свідоцтво на поставку типу «А» в нього відсутнє.

Ввечері 10.10.2012, Шишка І.В., перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті, розташованому в адміністративній будівлі Запорізької ОДА під час наради, яка проходила, у тому числі і за участю членів комітету Добриці Н.М. та Шадай Т.В., зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, довів до відома останніх розроблений ним злочинний план. Відповідно до рольового розподілу на Добрицю Н.М. та Шадай Т.В. (у зв’язку із відмовою голови комітету виконувати його накази) було покладено обов’язок, шляхом безпідставного та неправомірного застосування неконкурентної процедури закупівлі у одного учасника (обґрунтування процедури — «нагальна потреба»), забезпечити перемогу підшуканого Шишкою І.В. суб’єкту господарювання — ТОВ «ТФК ЛАЗ».

При цьому, вказаним службовим особам КУ «ЗОКЛ» ЗОР було достовірно відомо, що відповідно до п.1 розділу V «Положення про комітет з конкурсних торгів», затвердженого наказом КУ«ЗОКЛ» ЗОР №443 від 14.09.2010, члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України, а також відповідно до вимог ч.З ст.11 та ч.З ст.12 Закону України від 01.06.2010 №2289-УІ «Про здійснення державних закупівель» (в редакції від 30.07.2010) комітет з конкурсних торгів здійснює вибір процедури закупівлі та несе персональну відповідальність за це.

Ознайомившись із злочинним планом Шишки І.В., Шадай Т.В. та Добриця Н.М. надали мовчазну згоду щодо його виконання, тобто вступили у злочинну змову з останнім.

В подальшому, з метою реалізації зазначеного злочинного плану, Шишка І.В., як організатор злочину, надав вказівку начальнику УОЗ ЗОДА Запорожченко А.Г. (який не був обізнаний про його злочинні наміри) внести зміни до переліку медичного автотранспортну, затвердженого наказом №418 від 15.06.2012, що останнім було виконано, шляхом підписання 10.10.2012 наказу №703 «Про внесення змін до наказу УОЗ Запорізької ОДА від 15.06.2012 №418», яким передбачено необхідність закупівлі автомобілів саме типу «А», замість типу «В» у кількості 26 одиниць, замість 38.

У цей же період часу, Шишка І.В., діючи умисно, за попередньою змовою із Шадай Т.В. і Добрицею Н.М., надав останнім як членам комітету вказівки підготувати документи щодо безпідставного та неправомірного застосування неконкурентної процедури закупівлі у одного учасника (обґрунтування — «нагальна потреба») автомобілів легкових спеціальних (санітарних) типу «А» у кількості 26 одиниць, за ціною 500 000 грн., а також забезпечити переможцем торгів саме ТОВ «ТФК ЛАЗ». При цьому Шишка І.В., як організатор злочину, не будучи членом комітету КУ «ЗОКЛ» ЗОР, але усвідомлюючи порядок проведення закупівель та негативні наслідки у вигляді обернення на свою користь зайво витрачених від допущених грубих порушень законодавства бюджетних коштів, використовуючи своє службове становище, як головний лікар КУ «ЗОКЛ» ЗОР та заступник голови Запорізької ОДА всупереч інтересам служби особисто контролював їх виконання.

Далі, Шишки І.В., в період з 10 до 25 жовтня 2012 року, діючи умисно, достовірно усвідомлюючи про відсутність передбаченої підпунктом 3, п.2 ст.39 Закону України від 01.06.2010 №2289-УІ «Про здійснення державних закупівель» виняткової обставини, а саме «нагальної потреби» у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення процедури конкурсних торгів, а також передбачених ч.4 п.1 ст.39 цього Закону експертних, нормативних, технічних та інших документів, з метою ускладнення викриття своєї злочинної діяльності, як організатор злочину, надав вказівку Шадай Т.В. підготувати проект наказу за підписом начальника УОЗ Запорізької ОДА, щодо обґрунтування необхідності проведення закупівлі у одного учасника, який остання підготувала та 19.10.2012 відправила на його особисту електронну адресу «[email protected]».

Зазначеним наказом, який у подальшому, за вказівкою Шишки І.В., був підписаний начальником УОЗ ЗОДА Запорожченком А.Г. та зареєстрований в книзі наказів УОЗ Запорізького ОДА 10-тим жовтня 2012 року за №703-А, було зобов’язано КУ «ЗОКЛ» ЗОР терміново, у зв’язку з «нагальною потребою» провести процедуру закупівлі у одного учасника 26 автомобілів легкових спеціальних (санітарних) типу «А», на суму 13 млн. грн. відповідно до медико-технічних умов. Натомість, медико-технічні умови на вказані автомобілі типу «А» були відсутні, про що Шишка І.В. був добре обізнаний.

Крім того, наявні у Шишки І.В. дані з відкритих загальнодоступних джерел інформації свідчили про закупівлю аналогічних автомобілів за бюджетні кошти в інших регіонах України за ціною, нижчою, ніж 500 тис. грн. за одиницю.

Розуміючи, що за вказаних обставин підстави для обрання ТОВ «ТФК ЛАЗ» переможцем відсутні, з метою створення враження правомірності визначення вартості автомобіля легкового спеціального (санітарного) типу «А» в розмірі 500 тис. грн. за одиницю, як найбільш економічно вигідної, Шишка І.В. як організатор злочину, надав вказівку Шадай Т.В. та Добриці Н.М. виконати та використати під час проведення процедури закупівлі у одного учасника комерційні пропозиції від інших суб’єктів господарювання, які запропонували ціну, що перевищує вартість у 500 тис. грн.

Крім того, у цей же період часу Шишка І.В., діючи умисно, за попередньою змовою з Шадай Т.В. та Добрицею Н.М., з метою реалізації раніше розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном — бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, достовірно знаючи .про відсутність у ТОВ «ТФК ЛАЗ» передбачених ст.39 Закону України від 01.06.2010 року №2289-УІ «Про здійснення державних закупівель» документально підтвердженої інформації про відповідність зазначеного товариства встановленим кваліфікаційним вимогам, а також експертних, нормативних, технічних та інших документів, що підтверджують та обґрунтовують наявність умов для застосування процедури закупівлі у одного учасника, надав вказівку Добриці Н.М. провести процедуру закупівлі у одного учасника, підставою обґрунтування якого була «нагальна потреба», та визнати переможцем ТОВ «ТФК ЛАЗ», із складанням відповідних офіційних протоколів, до яких внести завідомо неправдиві відомості.

Читать продолжение