Нотаріальне посвідчення заповіту

Також повну цивільну дієздатність набуває особа в разі реєстрації шлюбу до досягнення повноліття, особа, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, неповнолітня особа, яка записана батьком або матір’ю дитини, особа, яка досягла 16 років і отримала свідоцтво про право на заняття підприємницькою діяльністю.
Заповідач має право охопити заповітом права та обов’язки, які йому належать на момент складення заповіту, а також ті права та обов’язки, які можуть йому належати у майбутньому. Заповідач має право скласти заповіт щодо всієї спадщини або її частини. Чинність заповіту щодо складу спадщини встановлюється на момент відкриття спадщини, оскільки з моменту складання заповіту до моменту відкриття спадщини її обсяг може змінитися.

На користь кого може бути складено заповіт? Чи можливо змінити або скасувати заповіт?
Заповіт може бути складено на користь фізичних осіб, незалежно від їх дієздатності чи громадянства, на користь підприємств, організацій, що мають статус юридичної особи, та на користь територіальної громади чи держави. Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин. Крім того, заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу із числа спадкоємців за законом.
Але існує коло осіб, які не можуть бути повністю позбавлені права на спадщину заповідачем. Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) і непрацездатні батьки мають право на обов’язкову частку у спадщині та спадкують незалежно від змісту заповіту половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом.
Заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт, скласти новий заповіт, внести до заповіту зміни. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, у якій він йому суперечить.

Який порядок посвідчення заповіту нотаріусом?
Заповіт складається у письмовій формі із зазначенням місця та часу його складення та має бути особисто підписаний заповідачем. Вчинення заповіту через представника не допускається. Нотаріус посвідчує заповіт, який написаний заповідачем власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. Якщо фізична особа через хворобу або фізичну ваду не може підписатися власноручно, за її дорученням заповіт у її присутності підписує інша особа.
Якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт, посвідчення заповіту має відбуватися при свідках. Також посвідчення заповіту при свідках може відбуватися за бажанням заповідача. Не можуть бути свідками: нотаріус або інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт; спадкоємці за заповітом; члени сім’ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом; особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.
У змісті заповіту заповідач може зробити заповідальний відказ; покласти інші обов’язки на спадкоємця; встановити умову; призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо спадкоємець, зазначений у заповіті, помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від її прий-няття чи буде усунений від права на спадкування; призначити виконавця заповіту; встановити сервітут. Також законом встановлено право подружжя скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. Нотаріус, інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт, свідки, а також фізична особа, яка підписує заповіт замість заповідача, не мають права до відкриття спадщини розголошувати відомості щодо факту складення заповіту, його змісту, скасування або зміни заповіту. Довідки щодо посвідчення заповіту видаються спадкоємцям тільки після смерті заповідача за умови подання свідоцт-ва про його смерть.
Інформацію щодо виконання нотаріальних дій та детальні консультації можна отримати у Другій запорізькій державній нотаріальній конторі за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 12; зупинка транспорту «Дніпрогес».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *