Звернення

Міському голові Буряку В.В.,
заступнику міського голови Пустоварову А.В.
директора Департаменту охорони здоров’я Ушаковій В.В.

Доповідна записка

У структурі смертності населення економічно розвинутих країн ішемічна хвороба серця займає перше місце. Найбільш розповсюдженою її формою є інфаркт міокарда, а причиною смерті найбільш часто стає серцева недостатність (68%).

Всю роботу по наданню медичної допомоги в Україні організовує, координує і проводить Національний науковий центр «Інститут кардіології АМН України» імені М.Д. Стражеска.

Майже 50 років існує кардіологічне відділення для лікування хворих інфарктом міокарда на базі лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги (5-та міська лікарня) м. Запоріжжя, де здійснюється:

— висококваліфіковане лікування хворих гострою коронарною недостатністю та інфарктом міокарда;
— попередження і усунення небезпечних для життя порушення серцевого ритму;
— попередження тромбоемболічних ускладнень;
— попередження ремоделювання лівого шлуночка серця шляхом застосування препаратів, які знижують пре- та постнавантаження;
— зменшення наслідків гіпокінезії.

А найголовніше — це адаптація хворих до поступового розширення рухового режиму, формування адекватної психологічної реакції хворого на хворобу, що сприяє одужанню та повернення пацієнта у коло сім’ї, друзів, відновлення працездатності.

На тлі реформування медичної галузі новоствореними КНП на чолі з директором Івченком Д.В. відбувається зміна структури КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР згідно з наказом №512 від 06.08.19 р. Ще не реалізований в дію чинний наказ, а вже готується наступний наказ про зміну структури лікарні, де без усякого логічного підґрунтя кардіологічне відділення для лікування хворих інфарктом міокарда перейменовується на відділення інтенсивної терапії та невідкладної кардіології для лікування хворих на інфаркт міокарда на 50 ліжок з вузькопрофільною палатою інтенсивної терапії на 6 ліжок.

Записати в будь-якому документі або прийняти будь-яке рішення – це бажання. Якщо вони не вирішенні, або нема умов для їх вирішення, то вони бажаннями залишаються. Нормальні керівники відрізняються від ненормальних тим, що вони ставлять завдання тоді, коли матеріальні умови до їх постановки дозріли, а не думають, що можна словами затулити дірку. Нічого такого не може бути. За кожною дією повинна бути виважена логічна дія, щоб це не приводило до соціального напруження серед хворих та їх родичів, а також співробітників. Лікування хворих на інфаркт міокарда завжди було кардіологічним профілем і немає сенсу в даний період при тотальному недофінансуванні проводити експерименти.

Завідуючий кардіологічним відділенням,
кардіолог вищої категорії зі стажем більше 25 років
Акімов О.О.